24/11/19  Tin của trường  25
Học sinh thực hành gói và nấu bánh trưng & nấu ăn trong môn kĩ thuật
 24/11/19  Tin của trường  29
Hoạt động của học sinh lớp 2A2 trường Tiểu học Bảo Thanh
 08/11/19  Tin của trường  25
Viết về nhà giáo
 30/12/17  Tin của trường  82
Giới thiệu bài thơ